Information

From Video archive
Jump to: navigation, search

Разни парчета информация

Кой се занимава с този архив?

Васил Колев

Какъв е лицензът на видеата в архива?

Няма официален такъв. Видеата са достъпни за mirrro-ване, гледане и т.н. свободно, за всякаква друга употреба трябва да се говори с хората в самите записи.

Какво е "Гогортолоз"?

Според един sms, който получих - "крокодил" на арменски. Звучи твърде добре, че да не го използвам.

Имам въпрос, на който не е отговорено тук, как да го задам?

Или директно на Васил, или просто като въпрос в тази страница и по някое време ще му бъде отговорено.