Main Page

From Video archive
Jump to navigation Jump to search

Кодово име "Гогортолоз".

Видео архив на различни събития, случвали се през годините. Записите са основно любителски, във всякакви различни формати, но би трябвало да са гледаеми от всякаква машина.

Допълнителна информация може да се намери на information страницата.

Файловете са достъпни директно по http, ftp и rsync ( rsync://va.ludost.net/va/ ).

Започнал съм да описвам как правя streaming-а и записите.

initLab курсове и събития

(2016, EN) International Rogue-like Development conference

(2012, BG) Курс по моделиране с Blender за начинаещи

(2012, BG/EN) Кръжок "Микроелектроника"

initLab лекции

(2016, EN) ICS security with Chris Kubecka

(2015, BG) Arduino Day

(2015, BG) SysAdmin BG: Design patterns for web-application scaling, Иван Димитров

(2014, BG) Urban Hacking – джуркане на мозъци, дискусия и туду-туду списъци

(2014, EN) How to CryptoParty, Кристиян

  • Описание
  • Запис
    • Записът е прекъснат на 22рата минута заради проблеми с диска, на който се записваше


(2014, BG) Поредица Сърцепляс

(2014, BG) Лекция "Литературата и преподаването ѝ в училище" на Мару

(2014, EN) Лекция на Frantisek Algoldor Apfelbeck от FoodHackingBase за правене на Kombucha

(2014, BG) Представяне на книгата на Геновева Детелинова–“Приказка за магьосници, физици и дракони”

(2013, BG) Лекция на Евгени Кунев и Ардаваст Дайлерян, "(g)it ain‘t scary"

(2013, BG) Лекция на Виталий Филипов, "Awesome Business Organizations"

(2013, BG) Лекция на Константин Данков, "Презентации с Reveal.js и Jekyll"

(2013, BG) Лекция на Константин Данков, "Автоматизация на работните процеси"

(2013, BG) Лекция на Андрей Радев, "Back to School (химия за нормални хора)"

(2013, BG) Лекция на Божидар Божанов, "Лингвистични митове"

(2013, BG) Лекция на Николай Нинарски, "По-добра производителност с cache manifest-а на html5"

(2012, BG) Лекция на Васил Колев, "Книги - 2"

(2012, BG) Лекция на Константин Данков, "Екипно GitHub’ене"

(2012, BG) "Лекция-джамборе и миксиране на електронна музика" на Антон Ружеков

(2012, BG) Лекция на Емил Филипов, "Crash course по Django"

(2012, BG) Лекция на Марио Пешев, "Виртуални компании в ODesk"

(2012, BG) Лекция на Васил Колев, "Дребен пример от разпределеното програмиране"

(2012, BG) Лекция на Васил Колев, "Не-технически книги, полезни за компютърджии"

(2012, EN) Лекция на Larry Maloney

(2012 - 2017) IT tour

(2013, 2014, BG) BlagoevgradConf

2014

2013

(2013 - 2017, BG, EN) BurgasConf


2018

2017

2016

2015

2014

2013

(2013-2017 BG) PlovdivConf

2017

2016

2015

2014

2013


(2014-2016, BG) RuseConf

2016

2015

2014

(2013-2018, BG) TarnovoConf

2018

2017

2016

2015

2013

(2012 - 2017, BG) VarnaConf

2017

2016

2015

2014

2013

2012

(2013,2014, BG) RogueConf

2014

2013

(2013, 2014, EN) Balccon (Балкански компютърен конгрес)

2014

2013

(2014, BG) "Под полата на мрежата", Бургас

(2013, BG) Plovdev

(2012, 2013, BG/EN) Sofia Wordcamp

2013

2012

Основен поток

Dev поток

(2003, 2007, 2010, 2015, BG) Курс по мрежова сигурност (Network Security course)

(2008, BG) Курс "Case studies в системната и мрежова администрация" във ФМИ

(2000-2005, BG) Семинари на българската Linux User група (LUG-BG seminars)

(2005, BG) Linux курс в ТУ - София

OpenFest

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012 (външен link)

2011 (външен link)

2010 (външен link)

2009

2008 (външен link)

2007

2006

2005

  • Архив на сайта
  • Записи
    • Това са оригиналните записи от камерата, неподредени и ненарязани, публичните за момента се водят изгубени.

2004

2003

TuxCon

2022

Misc

(2018, EN) Лекция на Steven Rostedt, "Learning the Linux Kernel with tracing"

(2016, BG) Лекция на Петър Велков, "България на две колела"

(2015, BG) Лекция на Преслав Наков "The web as a training set"

(2014, BG) Курс "Дизайн и анализ на алгоритми", воден от Георги Георгиев

(2015, BG) Лекция на Мария Матева "От извличане на информация към препоръчващи системи"

(2012, BG) Лекция на Стефан Кънев за занаята (програмирането)

(2005, EN) Посещение на Лари Лесиг в България (Larry Lessig's visit in Bulgaria)

(2005, BG) WebTech 2005

(2005, EN) Ричард Столман на WebTech 2005 (Richard Stallman at WebTech 2005)

(2005, BG) Семинар на 13ти май във ФМИ

(2005, BG) Лекция на Георги Чорбаджийски за web vulnerabilities

Филми

Citizenfour